Intocmire antemasuratori si devize pentru lucrari de constructii, deviz instalatii, caiete de sarcini licitatii publice, intocmire documentatii de participare la licitatii publice
devize antemasuratori constructii licitatii publice

Home: Devize constructii | Program devize X-Dev | Norme de deviz | Colectie modele antemasuratori | Intocmire documentatii Licitatii publice | Curriculum vitae | Top devize | Date de Contact

CURRICULUM VITAE


Ultima actualizare : 15 martie 2008

 1. Numele si prenumele: POPESCU M.
 2. Date personale:
  • inginer constructii hidrotehnice

 3. Studii:
  • INSTITUTUL POLITEHNIC - FACULTATEA DE HIDROTEHNICA
  • inginer constructii hidrotehnice

 4. Cunostinte calculator:
  • utilizare: Windows, Word, Excel, AutoCad, Works, Corel, PowerPoint.
  • programare: DBase IV, FoxPro
  • Web design: FrontPage
  • Proiectare : AutoCAD
  • Programe de devize pentru constructii si instalatii : X-DEV, DOCLIB ; SOFTEH WindevRo ; WinDoc Deviz; ISDP Deviz Profesional

 5. Experienta acumulata in activitatea de proiectare :
  • proiectarea in AUTOCAD a intregului pachet de planşe din cadrul unui proiect tehnic.
  • dimensionarea sistemelor hidraulice cu programe specializate (EPANET) sau cu foi de calcul tabelar in EXCEL sau WORKS.
  • alimentari cu apa pentru localitati rurale si urbane
  • studii de solutie si optimizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
  • instalatii pentru epurarea / preepurarea apelor uzate
  • statii de epurare a apelor uzate orasenesti
  • intocmirea breviarelor de calcul, calcule economice, optimizari hidraulice pentru instalatii de alimentare cu apa si canalizare, statii de epurare
  • Intocmirea INTEGRALA A DOCUMENTATIILOR ECONOMICE cu programul de devize X-Dev (antemAsuratori, devize analitice, devize pe obiect, devize pe investitie,devize de procurare utilaje,extrase de resurse etc...);
  • Intocmire DOCUMENTATII TEHNICE si CAIETE DE SARCINI
  • documentatii pentru licitatie (atat pentru lucrari de proiectare cat si pentru lucrari de executie)
  • intocmirea profilelor longitudinale cu programe in AUTOCAD
  • lucrari de instalatii pentru alimentarea cu apa din foraje
  • expertize tehnice pentru retele de alimentare cu apa si canalizare
  • studii de impact asupra mediului pentru toate lucrarile proiectate
  • bilanturi de mediu pentru autorizarea / privatizarea obiectivelor economice
  • toate documentatiile tehnice necesare in fazele de proiectare (SF,PAC,PTH,DE) pentru obtinerea avizelor si acordurilor (Apele Romāne, RAJAC, CONEL, DRDP, DSP, CFR, ROMTELECOM etc)
  • documentatii pentru Certificat de Urbanism
  • documentatii pentru Notificare, Aviz si Autorizatie gospodarirea apelor
  • documentatii pentru licitatie (atat pentru lucrari de proiectare cat si pentru lucrari de executie)

 6. Experienta acumulata ca inginer la serviciul tehnic:
  • Intocmirea INTEGRALA A DOCUMENTATIILOR ECONOMICE cu programul de devize X-Dev (antemasuratori, devize analitice, devize pe obiect, devize pe investitie, devize de procurare utilaje, extrase de resurse etc...);
  • Intocmirea SITUATIILOR DE LUCRARI si a extraselor de resurse pentru lucrarile in curs de executie;
  • Calculul CONSUMULUI TEHNIC - CONTABIL, intocmire note derenuntare (NR) si note de comanda suplimentara (NCS)
  • Intocmire DEVIZE OFERTA si DOCUMENTATII DE LICITATIE cu programe de devize.
  • Intocmire DOCUMENTATII TEHNICE si CAIETE DE SARCINI

 7. Locuri de munca ocupate anterior:
  • S.C. HIDROEDIL S.A.Iasi
  • inginer proiectant
  • S.C. COMPANIA MEGA S.A.Iasi
  • inginer proiectant
  • S.C. EUROPARTENER S.R.L. Iasi
  • sef serviciul tehnic
  • S.C. XAXIRA S.R.L. Iasi
  • inginer proiectant
  • in prezent : S.C. CONSTRUCT HARLAU S.A. Iasi
  • director tehnic

 8. LUCRARI REPREZENTATIVE LA CARE AM PARTICIPAT CA INGINER PROIECTANT:
  • Alimentari cu apa in mediul rural si urban:
  • Canalizari si statii de epurare / preepurare ape uzate:
  • Documentatii pentru obtinere Aviz / Autorizatie de Gospodarirea Apelor:
  • Studii hidrogeologice:
  • Constructii civile :

 9. Hoby: Radioelectronica, calculatoare, sah, statistica, turism, web design.
 10. Alte activitati desfasurate in prezent: din 2003 sunt distribuitor al programului pentru intocmirea devizelor "X-Dev".

  Ultima actualizare : 15 martie 2008  Parteneri : VirtualELECTRIC :: Instalatii electrice ::