Intocmire documentatii de participare la licitatii publice si devize oferta
devize antemasuratori constructii licitatii publice


Home: Devize constructii | Program devize X-Dev | Norme de deviz | Colectie modele antemasuratori | Intocmire documentatii Licitatii publice | Curriculum vitae | Top devize | Date de Contact


Parteneri :

VirtualELECTRICINTOCMIRE DOCUMENTATII DE PARTICIPARE LA LICITATII PUBLICE

OFERTA TEHNICA. OFERTA FINANCIARA. DOCUMENTE DE CALIFICARE

Intocmesc documentatii tehnice pentru participare la licitatii publice si cerere de oferta pentru lucrari de constructii si instalatii

Intocmesc documentatiile de participare la licitatii publice dupa caietul de sarcini achizitionat de la autoritatea contractanta. Intocmesc OFERTA TEHNICA si OFERTA FINANCIARA conform caietului de sarcini si legislatiei in vigoare.

  Intocmesc devize oferta pentru licitatii publice la lucrari de constructii si instalatii de orice tip si complexitate:
 • constructii scoli, gradinite, dispensare in mediul rural
 • constructii sali de sport si stadioane in mediul rural
 • constructii sedii de primarie, camine culturale, diverse alte constructii in mediul rural
 • alimentare cu apa, canalizare si constructii statii de epurare
 • pietruire drumuri, licitatii publice pentru lucrari de intretinere drumuri comunale si satesti din piatra sau asfalt.
 • igienizare, lucrari de reparatii curente , lucrari de reparatii capitale sau consolidare.
 • izolare termica la constructii cu termosistem de fatada
 • constructii poduri si podete, reparatii si consolidare la poduri existente, punti pietonale.
 • constructii blocuri de locuinte pentru tineri inclusiv instalatiile aferente
 • inlocuire tamplarie veche din lemn cu tamplarie din aluminiu sau PVC si geamuri termopan
 • orice alte licitatii publice si cereri de oferta pentru lucrari de constructii sau instalatiiIn cadrul ofertei tehnice si a ofertei financiare, intocmesc FORMULARUL DE OFERTA si ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA, GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR, centralizatorul financiar al obiectelor (formularul C2), centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari - devizul pe obiecte (formularul C3), LISTELE DE CANTITATI DE LUCRARI (formularul C5), extrasul de materiale (formularul C6), extrasul de ore de manopera (formularul C7), extrasul de ore de functionare utilaje pentru constructii (formularul C8), extrasul de transporturi (formularul C9), listele de utilaje si echipamente tehnilogice (formularul C10).

Intocmirea intregii documentatii se face avand la baza LISTELE DE CANTITATI DE LUCRARI din caietul de sarcini pus la dispozitie de beneficiarul lucrarilor (autoritatea contractanta). Listele de cantitati de lucrari din caietul de sarcini trebuie sa fie intocmite in conformitate cu prevederile legale, cu incadrari din indicatoarele de norme de devize seria 1981-1982 revizuita.

  Tarifarea lucrarilor se realizeaza pentru fiecare lucrare in parte in functie de :
 • numarul de liste de cantitati de lucrari din caietul de sarcini
 • marimea listelor de cantitati de lucrari, respectiv numarul de articole per lista de cantitati
 • numarul de articole asimilate din fiecare lista de cantitati si numarul de articole fara incadrari sau cu incadrari eronate
 • numarul de variante de pret solicitate de beneficiar, respectiv numarul de iteratii pana la stabilirea valorii finale a licitatiei.

Pentru informatii trimiteti un mail la adresa rodeviz@yahoo.com .
Inginer Popescu Marius : intocmesc devize si antemasuratori pentru constructii si instalatii, Caiete de sarcini si documentatii de participare la licitatii publice cu preturi materiale de constructii la zi, devize constructii, deviz instalatii, deviz de manopera, ANTEMASURATORI dupa proiecte PAC si PTh evaluari pentru studiu de fezabilitate si studiu de prefezabilitate, reactualizare DEVIZE, devize pentru imprumuturi de la banca pentru constructii de locuinte.